rozwód, radca prawny kraków

* Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Rozwód – od czego zacząć? To pytanie zadaje sobie każdy z małżonków, który nie widzi już większego sensu utrzymywania małżeństwa. Trwająca ponad rok epidemia koronawirusa w Polsce przyczyniła się do powstawania konfliktów małżeńskich, które nierzadko skutkują rozwodem.

Musisz wiedzieć, że możliwe jest orzeczenie przez sąd rozwodu lub separacji. W tym pierwszym przypadku następuje definitywnie rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd. W drugim przypadku, małżeństwo nadal trwa.

Jeśli jesteś małżonką lub małżonkiem zdecydowanym na rozwód ten wpis jest dla Ciebie.

Musisz wiedzieć, że rozwód orzekany jest w przypadku, gdy między małżonkami istnieje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Zanim przejdziemy do omawiania problematyki rozwodu proszę zapoznaj się z innymi wpisami na blogu dotyczącymi tematyki rozwodu i alimentów:

***

Rozwód – od czego zacząć? Rozwód – z winą czy bez?

Pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę wnosząc pozew o rozwód do sądu to kwestia winy w rozkładzie pożycia. To rodzi też konsekwencje w przypadku alimentów od byłego małżonka po rozwodzie.

Sąd orzekający rozwód między małżonkami orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Może tego zaniechać, jeśli oboje małżonków zgadza się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Jeśli małżonkom nie zależy na orzeczeniu rozwodu z winą jednego lub obojga małżonków to można poprzestać na żądaniu orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie. To znacznie przyśpiesza orzeczenie rozwodu. Sąd nie musi wtedy przeprowadzać długiego postępowania dowodowego mającego na celu wykazanie, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Czy sąd orzeka o sprawach dzieci w wyroku rozwodowym?

Kierując sprawę rozwodową do sądu zapewne zadajesz sobie pytanie, czy sąd będzie orzekał także w kwestii wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Jest to jak najbardziej uzasadnione pytanie, ponieważ od rozstrzygnięcia sądu może zależeć przyszłość dzieci małżonków.

Od razu muszę uprzedzić – tak sąd w tym zakresie również orzeka. Co więcej – sąd bierze pod uwagę dobro dzieci.

Pamiętaj, że jedną z negatywnych przesłanek rozwodu jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Nie oznacza to jednak, że posiadanie wspólnych dzieci nie pozwoli na orzeczenie rozwodu przez sąd. Co do zasady, rodzeństwo powinno wychowywać się razem, sąd weźmie to pod uwagę orzekając o tym, z którym z rodziców rodzeństwo ma mieszkać.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka m.in. o miejscu zamieszkania wspólnych dzieci małżonków, o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi, o alimentach.

Warto w tym zakresie spisać tzw. porozumienie rodzicielskie i ustalić w nim wszystkie kwestie związane m.in. z wychowaniem, utrzymaniem, czy kontaktami z dziećmi.

Pamiętaj, że orzeczenie rozwodu nie powoduje, że drugi małżonek przestaje być rodzicem. Też ma swoje prawa i obowiązki wobec dzieci. Dobrze jest spisać je w porozumieniu rodzicielskim i uniknąć zbędnych niesnasek w przyszłości.

Oczywiście, w przypadku gdy małżonkowie są skonfliktowani, to osiągnięcie takiego porozumienia może wydawać się trudne. Z doświadczenia jednak mogę przyznać, że takie porozumienia wychowawcze są na wagę złota. Można w nim ustalić także zasady tzw. opieki naprzemiennej.

To ciągle wydaje się nowość dla sądów, ale czym bardziej małżonkowie są w stanie porozumieć się między sobą w kwestiach dotyczących dzieci, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd uzna opiekę naprzemienną za właściwe rozwiązanie.

Musisz wiedzieć, że sąd może orzec także w przedmiocie wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie oraz podziału majątku – tutaj wszystko zależy od wniosków małżonków zawartych w pozwie, a następnie w odpowiedzi na pozew.

Co jest jeszcze istotne w przypadku rozwodu?

Formalności ! Sądem właściwym dla orzeczenia rozwodu jest sąd okręgowy. To do niego należy skierować pozew rozwodowy. W sądzie orzekają sędziowie w wydziale przeznaczonym do rozstrzygania spraw rozwodowych. W Krakowie jest to Sąd Okręgowy w Krakowie.

Każdy pozew o rozwód musi zostać opłacony, o ile małżonek wnoszący pozew nie zostanie przez sąd zwolniony od uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (lub w ogóle od ponoszenia kosztów sądowych w tej sprawie – wymaga to złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych).

Co jeszcze istotne? Załączniki do pozwu! To one są istotne dla przedstawienia stanu faktycznego oraz udowodnienia swoich twierdzeń. Nie mogę przedstawić uniwersalnego katalogu załączników do pozwu, ponieważ każda sprawa jest indywidualna.

Warto także wiedzieć, że po złożeniu pozwu do sądu, drugi małżonek będzie miał obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew, w którym może przestawić swoje żądania oraz stanowisko w sprawie. Może też przedstawić swoje wnioski dowodowe.

W samym pozwie rozwodowym można też złożyć żądania zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania – np. roszczenia o alimenty, czy przedmiocie opieki nad dziećmi lub kontaktów z dzieckiem. Jest to dobre rozwiązanie, gdy istnieje obawa, że któryś z rodziców nie będzie realizować swoich obowiązków rodzicielskich.

Rozwód został orzeczony – co dalej?

Pamiętaj, że orzeczenie rozwodu powoduje, że między małżonkami nie będzie już istniał żaden ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, ponieważ małżeństwo w związku z prawomocnym orzeczeniem rozwodu zakończyło się. Pozostaje jeszcze do podziału wspólny majątek byłych małżonków, ale o zasadach w takich sprawach napiszę w osobnym wpisie na blogu.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską oraz rozwodami.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz lub zadzwoń do kancelarii (606892386). Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *