Moje usługi

Prowadzę obsługę prawną m.in. dla osób fizycznych, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, spółek, uczelni oraz osób prawnych. Poznanie zakresu działalności Klienta, potrzeb świadczenia pomocy prawnej, pozwala na konsekwentne, dokładne i terminowe świadczenie usług prawnych. Informuję na bieżąco o wszystkich czynnościach podejmowanych w sprawie. Sposób kontaktu ustalany jest indywidualnie według możliwości czasowych i potrzeb Klienta. Wiem, jak ważny jest czas w życiu prywatnym i biznesie, dlatego staram się zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania.

Możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Obsługa, czy pomoc prawna, może być świadczona również w miejscu zamieszkania Klienta, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności, a także online.

Porady prawne online i stacjonarnie

Oferuję świadczenie usług prawnych w postaci porad prawnych online i stacjonarnie. Jest to pomoc prawna oferowania zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz osób prawnych. Doradztwo prawne jest często niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz podjęcia decyzji o dalszym rozwoju spraw. Wiem jak trudno czasami znaleźć czas, aby spotkać się w kancelarii. Wiem też, że dzielące kilometry mogą stanowić problem. W sytuacjach gdy nie jest konieczne osobiste spotkanie proponuję skorzystanie z usługi porady prawnej online. Wystarczy wysłać zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisać na e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl. Porada prawna online świadczona jest za pomocą e-mail lub spotkania online na jednym z dostępnych komunikatorów (Skype, Zoom itp.).

Reprezentacja w sądzie i poza sądem

Potrzebna jest pomoc prawna w sądzie lub poza sądem? Doręczono pismo z sądu i nie wiadomo co dalej z tym zrobić? Otrzymano wezwanie do zapłaty lub zaprzestania naruszeń? Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Świadczę usługi prawne reprezentacji przed sądem oraz na etapie przedsądowym, zgodnie z interesami i potrzebami Klientów. W przypadku prowadzenia sprawy sądowej Klient informowany jest na bieżąco o wszystkich podejmowanych czynnościach w uzgodniony z Klientem sposób – osobiście, telefonicznie lub mailowo. W każdej sprawie Klientowi przedstawiane są możliwe kierunki działań w celu należytej ochrony jego interesów. Wiedząc jak ważny jest czas i bezpieczeństwo Klienta proponowane są najbardziej dogodne i właściwe dla Klienta rozwiązania prawne.

Reprezentacja przed UPRP i EUIPO

Potrzebna pomoc prawna w uzyskaniu lub utrzymaniu ochrony znaków towarowych? Od 30 listopada 2015 r. rozszerzyłam swoją działalność o sprawy z zakresu doradztwa prawnego oraz reprezentacji w zakresie uzyskiwania i utrzymania ochrony znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenia, sprzeciwy, unieważnienia). Od września 2016 r. zostałam wpisana na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych przed EUIPO, dlatego moje usługi zostały rozszerzone także o doradztwo prawne i reprezentację przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Obsługa prawna osób fizycznych

Świadczenie obsługi prawnej osób fizycznych możliwe jest w następujących dziedzinach: prawo cywilne, umowy, ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona danych osobowych, RODO, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe, ochrona znaków towarowych, umowy deweloperskie, szkolnictwo wyższe i nauka, egzekucja należności, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, odszkodowania, upadłość konsumencka, prawo pracy oraz inne dziedziny prawa w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Świadczenie obsługi prawnej przedsiębiorców możliwe jest w następujących dziedzinach: prawo cywilne, umowy, ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy, prawo gospodarcze, zakładanie szeroko rozumianej działalności gospodarczej (CEIDG, KRS), własność intelektualna, znaki towarowe, prawa autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, NDA, sprawy z obszaru IT, ochrona danych osobowych, RODO, egzekucja należności, zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych, szkolnictwo wyższe i nauka, prawo pracy, upadłość przedsiębiorcy, spółek, odszkodowania oraz inne dziedziny w razie indywidualnej potrzeby Klienta.

Obsługa prawna uczelni wyższych

Świadczenie usług prawnych dla uczelni wyższych publicznych i niepublicznych możliwe jest w następujących dziedzinach prawa: komercjalizacja własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe, NDA, ochrona znaków towarowych, ochrona dóbr osobistych, RODO, szkolnictwo wyższe i nauka, umowy, regulaminy, odszkodowania, sprawy związane z kształceniem studentów i doktorantów oraz w innych dziedzinach w zależności od potrzeby uczelni.

Potrzebujesz pomocy prawnej?