Moje usługi

Poznanie zakresu działalności Klienta, potrzeb świadczenia pomocy prawnej, pozwala na konsekwentne, dokładne i terminowe świadczenie usług prawnych. Informuję na bieżąco o wszystkich czynnościach podejmowanych w sprawie. Sposób kontaktu ustalany jest indywidualnie według możliwości czasowych i potrzeb Klienta. Wiem, jak ważny jest czas w życiu prywatnym i biznesie, dlatego staram się zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania. Ciągle doskonalenie zawodowe w ramach wielu szkoleń, udziału w seminariach, zebraniach i konferencjach z zakresu specjalizacji pozwala na zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Jestem otwarta także na nowe wyzwania.

Zadowolenie Klienta jest dla mnie najważniejsze.

 

Porady prawne online i stacjonarnie

Doradztwo prawne jest często niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz podjęcia decyzji o dalszym rozwoju spraw. W sytuacjach gdy nie jest konieczne osobiste spotkanie proponuję skorzystanie z usługi porady prawnej online świadczonej za pomocą e-mail lub spotkania online na jednym z dostępnych komunikatorów (Skype, Zoom itp.).

Reprezentacja w sądzie i poza sądem

Reprezentuję Klientów przed sądami oraz na etapie przedsądowym, zgodnie z ich interesami i potrzebami. W każdej sprawie przedstawiane są możliwe kierunki działań w celu należytej ochrony interesów Klienta. Wiedząc jak ważny jest czas i bezpieczeństwo Klienta proponowane są najbardziej dogodne i właściwe dla Klienta rozwiązania prawne.

Reprezentacja przed UPRP i EUIPO

Reprezentuję Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach uzyskania i utrzymania ochrony znaków towarowych oraz oferuję doradztwo prawne w tym zakresie (m.in. zgłoszenia, sprzeciwy, unieważnienia, zmiany w rejestrze, inne wnioski w sprawach znaków towarowych).

Obsługa prawna osób fizycznych

Zapewniam obsługę prawną osób fizycznych w zakresie: prawo cywilne, umowy, ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona danych osobowych, RODO, własność intelektualna, umowy deweloperskie, szkolnictwo wyższe i nauka, egzekucja należności i świadczeń, odszkodowania, upadłość konsumencka, prawo pracy, a także inne dziedziny prawa w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zapewniam obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie: prawo cywilne, umowy, ochrona dóbr osobistych, prawo gospodarcze, zakładanie działalności gospodarczej (CEIDG, KRS), własność intelektualna, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, NDA, IT, ochrona danych osobowych, RODO, egzekucja zobowiązań, szkolnictwo wyższe i nauka, prawo pracy, upadłość przedsiębiorców, odszkodowania, a także inne dziedziny prawa w razie indywidualnej potrzeby Klienta.

Obsługa prawna uczelni wyższych

Świadczenie usług prawnych dla uczelni wyższych publicznych i niepublicznych możliwe jest w zakresie: komercjalizacja własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe, NDA, ochrona znaków towarowych, ochrona dóbr osobistych, RODO, szkolnictwo wyższe i nauka, umowy, regulaminy, odszkodowania, sprawy związane z kształceniem studentów i doktorantów oraz w innych dziedzinach prawa w zależności od potrzeby uczelni.

Potrzebujesz pomocy prawnej?