Nasze usługi

Kancelaria prowadzi obsługę prawną m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, spółek, uczelni, szkół oraz osób prawnych.

Poznanie zakresu działalności Klienta, potrzeb świadczenia pomocy prawnej pozwala na konsekwentne, dokładne i terminowe świadczenie usług prawnych. Stały kontakt z Klientem, w szczególności udzielanej pomocy prawnej, ustalany jest indywidualnie według jego możliwości czasowych i potrzeb.

Możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Obsługa, czy pomoc prawna może być świadczona również w miejscu zamieszkania Klienta, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności

Indywidualne doradztwo prawne jest często niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz podjęcia decyzji o dalszym rozwoju spraw.
Czytaj więcej
Potrzebna jest pomoc prawna w sądzie? Kancelaria świadczy usługi prawne reprezentacji przed sądem, zastępstwa procesowego, zgodnie z interesami i potrzebami Klientów.
Czytaj więcej
Od 30 listopada 2015 r. kancelaria rozszerzyła swoją działalność o sprawy z zakresu doradztwa prawnego oraz reprezentacji w zakresie uzyskiwania i utrzymania ochrony znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenia, sprzeciwy, unieważnienia).
Czytaj więcej
Kancelaria świadczy usługi doraźnej lub stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów gospodarczych.
Czytaj więcej
Potrzebna pomoc prawna w założeniu lub funkcjonowaniu startupu? Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie m.in. tworzenia startupów...
Czytaj więcej
Kancelaria prowadzi obsługę prawną m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, spółek, uczelni, szkół oraz osób prawnych.
Czytaj więcej
Kancelaria prowadzi szkolenia dla swoich Klientów, dla pracowników i współpracownikow Klientów oraz określonego grona osób.
Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?