Tak skontaktujesz się z radcą prawnym!

Adres

ul. Szlak 65 lok. 609A
31-153 Kraków
tel. + 48 606 892 386
e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

  Informacja do formularza kontaktowego:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Marta Lampart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego.
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci podanego imienia i nazwisko, e-mail, numeru kontaktowego przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie określone w zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii formularzu kontaktowym.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, do czasu cofnięcia zgody, przy czym po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Konsekwencją braku podania tych danych jest niemożliwość udzielenia odpowiedzi.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Chcesz się dowiedzieć więcej o świadczonych przeze mnie usługach prawnych?