Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych uzależnione jest od indywidualnej sprawy, jej charakteru, poziomu skomplikowania, a także czasu oraz zakresu czynności koniecznych dla udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria zapewnia możliwość indywidualnego ustalenia wynagrodzenia według:

  • stawek godzinowych, np. w przypadku porad prawnych (przy czym w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy sądowej koszt pobrane wynagrodzenie za poradę prawną zaliczane jest na poczet wynagrodzenia należnego za prowadzenie sprawy sądowej), 
  • ryczałtu miesięcznego w przypadku stałej obsługi prawnej,
  • wynagrodzenia za poszczególną usługę prawną, czy od każdej czynności,
  • ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik prowadzonej sprawy (tzw. pactum de quota litis, czy success fee).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane z Klientem z góry i pobierane z chwilą przyjęcia prowadzenia danej sprawy. W przypadku prowadzenia spraw sądowych zawierana jest umowa w formie pisemnej określająca zasady uiszczania i wysokość wynagrodzenia. 

Istnieje możliwość płatności gotówką, przelewem lub kartą.