rozdzielność majątkowa

*Photo by Jackson Simmer on Unsplash

Wiele osób nie wie, że po zawarciu małżeństwa niejako z „automatu” powstaje między nimi ustrój wspólności majątkowej. Może się okazać, że małżonkowie będą chcieli inaczej ukształtować między sobą ustrój majątkowy. Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami? M.in. gdy małżonkowie zdecydują się na zawarcie tzw. intercyzy u notariusza. Z tego wpisu dowiesz się więcej na temat rozdzieności majątkowej.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Rozdzielność majątkowa z woli stron

Małżonkowie mogą postanowić w formie aktu notarialnego, że ustanawiają rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Jest to umowa majątkowa między małżonkami. Taka umowa może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Każdy z małżonków może powoływać się na tę umowę wobec osób trzecich (np. wierzycieli), gdy zawarcie tej umowy oraz rodzaj umowy były tym osobom wiadome.

W razie ustanowienia w drodze umowy rodzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Umowę majątkową między małżonkami ustanawiającą rozdzielność majątkową można zawrzeć także w trakcie małżeństwa. Warto rozważyć takie rozwiązanie jeśli jedno lub oboje małżonków prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd

Między małżonkami może dojść do ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Może tak zdarzyć się gdy z ważnych powodów małżonek będzie żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Takie ustanowienia może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa co do zasady powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Możliwe jest, że w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Może to nastąpić przykładowo wtedy, gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Kiedy jeszcze powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami?

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa powstaje w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Orzeczenie separacji również powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Dopiero z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Sąd może także – na zgodny wniosek małżonków – orzec o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. O separacji dowiesz się więcej z wpisu: Kiedy sąd orzeka o separacji małżonków?

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o związanymi z ustrojami majątkowymi małżeńskimi.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *