uznanie ojcostwa ustalenie ojcostwa sprawy rodzinne

*Obraz Madalin Calita Pixabay

Przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego zawierają różne rozwiązania co do sporządzania aktu urodzenia dziecka w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej.

W życiu bywa różnie, nie zawsze jest tak kolorowo jakby się tego chciało. Czasami przyszli rodzice zaskoczeni pojawieniem się ich potomstwa mogą nagle znikać i przestać interesować się swoim własnym dzieckiem.

W przypadku dziecka poczętego w okresie trwania małżeństwa sprawa może być ułatwiona, jednak schody mogą zacząć się, gdy ojciec faktyczny dziecka nie chce uznać ojcostwa. We wpisie wyjaśniamy jakie dane wpisuje się w akcie urodzenia dziecka gdy ojciec nie uznaje ojcostwa lub nie nastąpiło sądowe ustalenie ojcostwa.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

JAKIE DANE WPISUJE SIĘ W AKCIE URODZENIA DZIECKA, GDY NIE STOSUJE SIĘ DOMNIEMANIA, ŻE MĄŻ MATKI JEST OJCEM DZIECKA?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że:

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Co w sytuacji, gdy to domniemanie nie ma zastosowania?

Przecież akt urodzenia dziecka musi zostać sporządzony.

W takim wypadku dane ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa.

JAKIE DANE OJCA WPISUJE SIĘ JEŻELI NIE NASTĄPIŁO UZNANIE OJCOSTWA ALBO SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA?

Takie wypadki też się zdarzają. Przeprowadzenie sprawy w sądzie trochę trwa, a ojciec dziecka może nie być chętny do uznania dziecka przed kierownikiem stanu cywilnego.

W takich wypadkach w akcie urodzenia dziecka zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie (najczęściej matkę). W razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Z kolei jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.

Przypomnieć trzeba, że akt urodzenia zawiera:

  • nazwisko, imię (imiona) dziecka
  • kraj, datę i miejsce urodzenia dziecka
  • płeć dziecka
  • nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie
  • nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed lub po urodzeniu się dziecka, najłatwiej kwestię tę załatwić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, że uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się już w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej prosimy o kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *