alimenty w trakcie trwania małżeństwa

*Photo by Jude Beck on Unsplash

Wiele osób często kieruje do mnie pytanie, czy możliwe są alimenty w trakcie trwania małżeństwa. Najczęściej takie pytanie pada, gdy jeden z małżonków nie interesuje się swoją rodziną i nie łoży na jej utrzymanie. W tym wpisie wyjaśnię jak to jest z ewentualnymi „alimentami” w małżeństwie.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKOJENIA POTRZEB RODZINY

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określają zasady związane z utrzymaniem rodziny w trakcie trwania małżeństwa.

Generalną zasadą jest, że:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W trakcie trwania małżeństwa nie ma jako takich alimentów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a obowiązek obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny. Często nazywany jest obowiązkiem alimentacyjnym.

Pod pojęciem rodziny należy tu rozumieć małżonków oraz ich wspólne dzieci.

Spełnienie tego obowiązku może polegać tak jak wskazano powyżej na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym lub poprzez łożenie odpowiedniej kwoty pieniężnej na utrzymanie rodziny.

Chodzi więc o potrzeby całej rodziny, zarówno małżonków, jak i dzieci. W trakcie trwania małżeństwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci realizuje się poprzez przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Nierzadko małżonkom wydaje się, że opuszczenie rodziny nie powoduje żadnych konsekwencji. Czasami małżonkowie pomimo faktycznej separacji nadal pozostają przecież rodziną. Stan ten nie ma znaczenia, obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny nadal istnieje.

W takim wypadku można wystąpić na drogę sądową w celu zasądzenia odpowiedniej kwoty od drugiego małżonka, aby został sądownie niejako zmuszony do zaspokajania potrzeb rodziny poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty.

A alimenty w trakcie postępowania rozwodowego?

Z kolei w przypadku postępowania rozwodowego również można wystąpić z roszczeniem o zapłatę alimentów (rozumianych tu jako przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny) w drodze wniosku o zabezpieczenie składanego wraz z pozwem rozwodowym. Sąd w pierwszej kolejności rozpatrywał będzie taki wniosek, aby zabezpieczyć potrzeby rodziny na czas trwania postępowania rozwodowego (o ile nie zbiegnie się to z rozprawą rozwodową, na której sąd już orzeknie rozwód).

JAK DŁUGO ISTNIEJE OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKOJENIA POTRZEB RODZINY?

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wynikający z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trwa tak długo jak małżeństwo.

Po rozwodzie małżonków pozostaje obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich dzieci oraz w określonych przypadkach obowiązek alimentacyjny wobec drugiego rozwiedzionego małżonka.

Potwierdza to postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 31 stycznia 2018 r. (sygn. akt: V CNP 37/17, Legalis 227504), w którym przyjęto, że:

Obowiązek alimentacyjny orzeczony na podstawie art. 27 KRO wygasa najpóźniej z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.