kontakty babć idziadków z wnukami

Prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługuje tylko jego rodzicom, ale i dziadkom. O ile sąd nie zakaże kontaktów babci czy dziadka z wnukiem ze względu na dobro dziecka, to nie ma co do zasady przeszkód, aby również dziadkowie mogli realizować te kontakty.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

W jaki sposób mogą być realizowane kontakty z wnukami?

Kontakty dziadków z wnukami mogą mieć postać m.in. spotkań z dzieckiem w domu rodzinnym, w miejscu zamieszkania dziadków, jak i zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Na przykład na wakacje, na ferie, na wyjazdy weekendowe. Także różnych odwiedzin na uroczystościach przedszkolnych i szkolnych, czy koncertach w szkole muzycznej.

Mogą to być też kontakty za pomocą korespondencji listowej, mailowej, za pomocą pozostałych środków porozumiewania się na odległość, w tym różne komunikatory typu Whatsupp, Skype, czy Viber (o ile wnukowie i dziadkowie posiadają odpowiednie narzędzia do tego).

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje rodzicom, więc kontakty dziadków z dzieckiem powinny być ustalane z rodzicami. Należy brać pod wagę dobro dziecka i jego aktualne potrzeby. Jest to zależne też od wieku dziecka i jego stanu zdrowia. Oczywiście dziecko również musi chcieć tych kontaktów.

Dlaczego nie mogę realizować kontaktów z własnymi wnukami? Co mogę zrobić w sprawie?

Często życie pisze różne scenariusze … i realizacja kontaktów dziadków z wnukami może być utrudniona, zwłaszcza gdy rodzice dziecka rozstali lub rozwiedli się. Również sytuacja rodzinna, pewne zaszłości rodzinne i popełnione w przeszłości błędy mogą rzutować na relacje dziadków z rodzicami dziecka. A to także na możliwość kontaktów dziadków z wnukiem. Powodów może być wiele.

Trzeba wiedzieć, że sąd nigdy nie orzeka w wyroku rozwodowym o kontaktach dziadków z wnukami. Sprawa kontaktów dziadków z wnukami to zupełnie osobna sprawa wymagająca czasami wizyty w sądzie.

Jeżeli rodzice lub jedno z rodziców uniemożliwia kontakty dziadków z wnukami, możliwe jest wystąpienie przez dziadków do sadu z odpowiednim wnioskiem w celu uregulowania tych kontaktów. Niestety, w braku porozumienia między rodzicami i dziadkami, konieczne jest wystąpienie w takiej sprawie do sądu. Sąd, kierując się dobrem dziecka, ustali kontakty dziadków z wnukami w drodze orzeczenia sądowego.

Uczestnikami postępowania wszczętego na skutek wniosku dziadków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem są dziadkowie oraz rodzice dziecka. Wniosek powinien zostać odpowiednio sformułowany, a żądanie kontaktów zgodne z dobrem dziecka.

§ z orzecznictwa:

W 1988 r. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r. (III CZP 42/88)1 wypowiedział się na temat zagadnienia prawnego – możliwości uregulowania kontaktów dziadków z wnukami:

Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.

– to fragment uzasadnienia powołanej uchwały, z której jasno wynika, że kontakty dziadków z wnukami są możliwe.

Czy raz ustalone sądownie kontakty można zmienić?

Tak. Zmiana ustalonych sądownie kontaktów dziadków z wnukami jest możliwa. W takiej sprawie również należy złożyć wniosek do sądu. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie będzie miało dobro dziecka. Powodów zmian może być wiele, inaczej kontakty będą realizowane, gdy wnuk jest jeszcze w wieku przedszkolnym, a inaczej, gdy jest już starszy.

***

Cały wpis dostępny jest w formie e-booka, który możesz pobrać tutaj.

***

W ramach działalności Kancelarii świadczymy usługi prawne w sprawach rodzinnych. W przypadku problemów prawnych skontaktuj się z nami.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *