alimenty

*Photo by Ankush Minda on Unsplash

Wiele osób często pozostaje w mylnym przekonaniu, że albo alimenty „należą się” na dziecko do ukończenia przez nie 18-go roku życia albo że należą się dziecku do końca życia bezwarunkowo. W tym wpisie wyjaśniam tajniki obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z generalną zasadą obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – obowiązek alimentacyjny – obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. To oznacza, że zarówno rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec swoich dzieci, jak i dzieci mają obowiązek alimentacyjny wobec własnych rodziców.

Alimenty od rodziców

Rodzice zobowiązani są do alimentów (świadczeń alimentacyjnych) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Żaden z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewiduje, że z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności obowiązek alimentacyjny wygasa.

Rodzice mogą uchylić się od alimentów względem dziecka, które jest pełnoletnie, jeżeli:

  1. alimenty połączone są z nadmiernych uszczerbkiem dla rodziców
  2. gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Warto wiedzieć, że alimenty orzeczone w wyroku rozwodowym ( i nie tylko w takim wyroku) nie tracą więc na ważności, gdy dzieci osiągną pełnoletność.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Aby uchylić się od obowiązku alimentacyjnego konieczne jest podjęcie pewnych działań, a co za tym idzie złożenie odpowiedniego pozwu do sądu. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że w praktyce często zdarza się tak, że wyrok zasądzający alimenty, czy ugoda dotycząca alimentów skierowane są do egzekucji, a komornik ma obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Może się też zdarzyć, że dziecko dopiero po osiągnięciu pełnoletności będzie żądało alimentów od swoich rodziców. Również w tym celu musi skierować powództwo do sądu.

Ponadto, w wypadku gdy obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka zostałby uchylony, to dziecko ponownie może żądać alimentów, jeżeli znajdować się będzie w niedostatku.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o alimenty.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.