Dzisiaj na blogu rozwieję kilka wątpliwości z zakresu spraw rodzinnych, a mianowicie z zakresu tematyki rozwodu. W praktyce często mają miejsce sytuacje, w których małżonkowie nadal formalnie pozostają w związku małżeńskim chociaż doszło faktycznie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Jakie skutki prawne rodzi brak orzeczonego sądownie rozwodu?

Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale pozostawanie formalnie w związku małżeńskim ma prawnie doniosłe znaczenie.

Oto kilka przykładów:

– istnieje między małżonkami ustawowy ustrój wspólności majątkowej. To oznacza, że każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, ale także istnieje majątek wspólny. Taka sytuacja ma miejsce o ile małżonkowie nie pozostają w separacji orzeczonej przez sąd lub nie istnieje między nimi rozdzielność majątkowa,

– w przypadku śmierci małżonka – powstaje skutek w postaci dziedziczenia po zmarłym małżonku,

– istnieje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki określone w art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z przepisu tego wynika domniemanie, zgodnie z którym:

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

To główne skutki prawne pozostawania w takiej sytuacji faktycznej. Wspomnieć jeszcze można o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Brzmi przerażająco?

Można tych skutków uniknąć decydując się na rozwód lub chociaż idąc w kierunku orzeczenia separacji przez sąd.

Warto w takich sprawach wszystko właściwie uregulować, tak aby proces sądowy w sprawie rozwodu lub separacji nie był wydłużony w czasie dla obu małżonków. Gdy dochodzi do tego kwestia władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi, to również trzeba pomyśleć o tych aspektach. Można ustalić szczegóły w porozumieniu wychowawczym, które zostanie następnie przedstawione sądowi do akceptacji. Sąd oceni je mając na uwadze dobro wspólnych dzieci.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *