sąd orzeka o separacji

* Photo by Ben Rosett on Unsplash

Gdy między małżonkami sprawy zaczynają komplikować się można rozważyć ewentualny rozwód lub separację. Dowiedz się więcej kiedy sąd orzeka o separacji małżonków. Rozwód i separacja to nie są synonimy. Warto wiedzieć jakie są konsekwencje separacji orzeczonej między małżonkami.

***

Dowiedz się więcej na temat Rozwód. Kiedy sąd orzeka o ustaniu małżeństwa?

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

SEPARACJA

Sąd może orzec separację jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Może tego żądać każdy z małżonków.

Może się okazać, że pomimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie nie jest dopuszczalne. Dzieje się tak w przypadku, gdy wskutek orzeczenia separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku zaś, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

ROZWÓD CZY SEPARACJA?

To zależy od żądań małżonków. Jeśli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, to sąd orzeka rozwód.

Może się też okazać, że orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne. Wtedy to, gdy żądanie orzeczenia separacji jest z kolei uzasadnione, to sąd orzeknie separację.

JAKIE SĄ SKUTKI SEPARACJI?

Orzeczenie separacji co do zasady ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z pewnymi wyjątkami.

Po pierwsze, małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Po drugie, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Sąd w orzeczeniu o separacji orzeka także o elementach rozwodu określonych w art. 57 i 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku zgodnego żądania małżonków sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia.

W zakresie spraw majątkowych warto wiedzieć, że orzeczenie separacji między małżonkami pociąga za sobą powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o separację.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *