umowa licencyjna dotyczaca korzystania z utworu

* Photo by Markus Winkler on Unsplash

Przy zamawianiu dzieła, zwłaszcza w internecie, trzeba wiedzieć, że warto uregulować kwestie legalnego korzystania z tego dzieła w interesującym nas zakresie. Inaczej może okazać się, że owe dzieło można włożyć do szuflady lub spotkać się np. z wezwaniem do zaprzestania korzystania z utworu. Poniżej wyjaśniam podstawowe kwestie dotyczące zagadnienia: umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Przedmiotem umowy licencyjnej jak można łatwo domyślić się jest utwór.

Istnieją też umowy licencyjne dotyczące korzystania ze znaku towarowego – o tym możesz przeczytać we wpisie na blogu Legalny znak towarowy Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego a umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu.

Co oznacza udzielenie licencji do korzystania z utworu?

Możliwość korzystania z utworu – ogólnie rzecz ujmując – wynika z dwóch rodzajów umów z dziedziny prawa autorskiego. Są nimi umowa przeniesienia prawa majątkowych autorskich do utworu lub umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu. Ta pierwsza powoduje przejście praw majątkowych autorskich na nabywcę. Tym samym nabywca tych praw może korzystać z utworu w zakresie wynikającym z pól eksploatacji. Umowa licencyjna z kolei umożliwia jedynie korzystanie z utworu przez licencjobiorcę w zakresie wynikającym z jej treści. Prawa majątkowe autorskie pozostają natomiast przy twórcy lub właścicielu praw majątkowych autorskich.

Kiedy wiadomo czy doszło do zawarcia umowy licencyjnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Inaczej ujmując – jeżeli w umowie nie zostało napisane nic o przeniesieniu praw majątkowych autorskich na określonych polach eksploatacji to uznaje się, że udzielona została licencja. Najlepiej jednak precyzyjnie wskazywać w treści umowy, czy dotyczy ona przeniesienia praw, czy wyłącznie udzielenia licencji do korzystania. Zmniejszy to ryzyko sporów sądowych, przynajmniej na tym tle.

Jak długo trwa umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu?

Co do zasady tyle, ile przewidzą to strony w umowie. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy strony umowy nic w tym zakresie nie postanowiły w umowie, to umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat. Po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Umowę licencyjną można też wypowiedzieć. Jeżeli licencja została udzielona na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych. Jeżeli te nie zostały wskazane w treści umowy, to można wypowiedzeć ją na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Istotne jest również, że licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Na jakim terytorium można korzystać z utworu na podstawie umowy licencyjnej?

To również zależy od treści umowy licencyjnej. Jeśli strony nic nie postanowią to umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoja siedzibę.

Jakie są rodzaje licencji do korzystania z utworu?

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Licencja wyłączna i niewyłączna

Zgodnie z art. 67 par. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:


Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).

Co więcej, jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Nie może więc udzielić tzw. sublicencji.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę licencyjną dotyczącą korzystania z utworu?

Wyłącznie umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla umowy licencyjnej niewyłącznej nie przewidziano takiego rygoru. Należy mieć jednak na uwadze, że podstawę do korzystania z utworu być może trzeba będzie niejednokrotnie udowodnić w sporze sądowym, więc warto spisać jej postanowienia w sposób prawidłowy.

***

Powyżej wskazane zostały podstawowe kwestie, jakie mogą mieć znaczenie dla treści umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z utworu. Pozostają jeszcze zagadnienia bardziej szczegółowe, na które także trzeba zwrócić uwagę. W razie potrzeby pomogę, skontaktuj się z Kancelarią.

***

Wiem także, że trafiłaś/eś na ten wpis poprzez wpisanie odpowiedniego zapytania w wyszukiwarce internetowej. Wkrótce zamieścimy na blogu więcej wpisów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Nie zapomnij więc odwiedzić strony w przyszłości!

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa własności intelektualnej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *