rozwód alimenty

*Photo by Nguyen Linh on Unsplash

Sprawy rozwodowe bywają bardzo ciężkim przeżyciem dla obu małżonków. Często jest to zaciekła walka w sądzie. Nierzadko w grę wchodzi orzekanie o winie małżonków. Niezależnie od treści wyroku rozwodowego – oczy orzeczono rozwód bez orzekania o winie albo rozwód z winy jednego z małżonków lub z winy obu stron – może okazać się, że były małżonek będzie żądał zasądzenia alimentów od drugiego małżonka. Czy sąd może orzec o takich alimentach? Tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie: Czy można zrzec się alimentów od byłego małżonka?

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Zanim przejdziemy do omawiania problematyki alimentów od byłego małżonka proszę zapoznaj się z innymi wpisami na blogu dotyczącymi tematyki rozwodu i alimentów:

Czy można żądać alimentów od byłego małżonka?

Tak, można, najczęściej orzekanie w tym zakresie następuje już w wyroku rozwodowym.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 60 stanowi o obowiązku alimentacyjnym byłych małżonków:


Art. 60
§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Możliwość żądania alimentów wynika z samych przepisów prawa – z powołanego wyżej art. 60 kodeksu. Czy sąd zawsze zasądzi alimenty na rzecz byłego małżonka? To zależy. Muszą ziścić się do tego przesłanki.

Czy można zrzec się alimentów od byłego małżonka?

Niestety nie.

Często małżonkowie postanawiają spisać porozumienia, czy jakieś ugody, z których miałoby wynikać, że zrzekają się na przyszłość możliwości dochodzenia alimentów od drugiego małżonka. Takie postanowienia będą nieważne jako sprzeczne z przepisami prawa. Małżonek ma prawo nie dochodzić alimentów od byłego męża (zależy to przecież od jego wyboru), ale nie ma możliwości zrzec się alimentów na przyszłość.

Zdarza się, że małżonkowie walczą w sądzie o rozwód z orzekaniem o winie właśnie po to, aby skorzystać z możliwości żądania alimentów od drugiego małżonka. W przypadku bowiem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków łatwiej niż w pozostałych przypadkach można wykazać, że alimenty należą się małżonkowi, który nie został uznany za winnego rozwodu.

Czy dziecko może zrzec się alimentów na przyszłość?

Na marginesie – dzieci również nie mogą zrzec się na przyszłość alimentów od swoich rodziców.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z przepisów prawa. Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności zobowiązany rodzic może uchylić się w postępowaniu sądowym od obowiązku świadczenia alimentacyjnego.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o alimenty oraz rozwodami.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.