przedsiebiorca konsument

* Photo by freddie marriage on Unsplash

Już ponad rok temu opublikowany został na blogu kancelarii obszerny wpis dotyczący dużych zmian m.in. w Kodeksie cywilnym odnoszący się do przedsiębiorców. Jedną z istotnych zmian okazuje się traktowanie przedsiębiorcy w pewnych sytuacjach podobnie jak konsumenta. Możesz zapoznać się z tym materiałem tutaj.

W tym wpisie dowiesz się, kiedy przedsiębiorca powinien być traktowany jak konsument i jak to sprawdzić. To oczywiście kolejny obowiązek nałożony na samych przedsiębiorców.

Rozwiązania “covidowe” przesunęły datę wejścia w życie tych zmian na 1.01.2021 r. (wcześniej miały zacząć obowiązywać od 1.06.2020 r.).

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

Nowe rozwiązania od 1.01.2021 r.

– wprowadzony zostaje nowy art. 3855 Kodeksu cywilnego nakazujący stosowania przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej:

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– wprowadzony zostaje nowy art. 5564  Kodeksu cywilnego nakazujący stosowania przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej:

Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– wprowadzony zostaje nowy art. 5565 Kodeksu cywilnego zakazujący wyłączenia stosowania przepisów:

Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– wprowadzony zostaje nowy art. 5765 Kodeksu cywilnego nakazujący stosowania przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej:  

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– wprowadzony zostaje nowy art. 38a ustawy o prawach konsumenta definiujący zakres stosowania przepisów dotyczących konsumenta:  

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co oznaczają nowe zmiany?

Wprowadzenie już niebawem nowych rozwiązań prawnych spowoduje, że w pewnych sytuacjach do przedsiębiorcy – tj. w tym wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – znajdą zastosowanie przepisy dotyczące niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, czy też prawa odstąpienia.

To na przedsiębiorcach oferujących usługi, czy towary innym przedsiębiorcom będzie należało sprawdzenie jaką ochronę należy stosować – stricte dla przedsiębiorców, czy konsumencką.

Jak sprawdzić, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który powinien być traktowany jak konsument?

Tu z pomocą przychodzi przeprowadzenie testu składającego się z dwóch elementów wynikających z wyżej przywołanych przepisów.

Należy sprawdzić, czy dana umowa zawierana jest:

– w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą osoby fizycznej

– czy ma ona dla tej osoby zawodowy charakter.

W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą osoby fizycznej.

Jeśli takiego związku nie ma, to nie ma sensu badać dalej, czy umowa ma charakter zawodowy.

Jeśli ma bezpośredni związek to oczywiście bada się zawodowy charakter umowy. W tym celu można skorzystać z bazy CEIDG, gdzie odnajdziemy PKD danego przedsiębiorcy – pomoże to określić, czy ktoś zawodowo zajmuje się usługami, czy towarami, które nabywa (czy też dotyczy to zawodu wykonywanego przez przedsiębiorcę).

Chyba każdy z przedsiębiorców wie jak uciążliwe mogą być wzory umów narzucane przez np. dostawców usług telekomunikacyjnych, czy też treść umów dotyczących bankowości elektronicznej – praktycznie nie podlegające negocjacjom. Teraz podmioty świadczące m.in. takie usługi będą musiały za każdym razem sprawdzać z kim zawierają umowy. Nawet gdy będzie to przedsiębiorca to nie oznacza to, że należy rzeczywiście traktować go jako przedsiębiorcę.

O ile będzie można wskazać na bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tak trudno będzie wykazać zawodowy charakter umowy. Wtedy pozostaje stosować ochronę konsumencką nawet do przedsiębiorcy.

Ma to również znaczenie dla przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną. Trzeba tutaj dostosować regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną do wkrótce obowiązujących przepisów prawa.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych oraz obsługą prawną przedsiębiorców. W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej prosimy o kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *