wiek małżonków

*Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Chociaż sprawa może wydawać się dość banalna, to nadal można spotkać się z wątpliwościami pewnych osób co do tego kiedy osiąga się pełnoletność, zwłaszcza w kontekście zawarcia małżeństwa przez osobę małoletnią. Dowiedz się więcej o małżeństwie zawieranym przez niepełnoletnich małżonków. Jaki jest możliwy wiek małżonków dla zawarcia małżeństwa?

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

ZASADY

O ile przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwalają wyjątkowo na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat 16 przy spełnieniu przesłanek określonych w tym kodeksie, tak w przypadku mężczyzny kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje wyjątku od zasady, iż małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły osiemnaście lat.

PEŁNOLETNI – co zmienia zawarcie małżeństwa?

Ogólna zasada wynikająca z kodeksu cywilnego przewiduje, że pełnoletnim jest ten, kto ukończył osiemnaście lat.

Z kolei przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa (art. 10 kodeksu cywilnego).

Mogłoby wydawać się w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że możliwość osiągnięcia pełnoletności przed ukończeniem osiemnastego roku życia poprzez zawarcie małżeństwa dotyczyć powinno jedynie kobiet, ponieważ to w ich wypadku możliwe jest zawarcie małżeństwa po ukończeniu już 16 roku życia, jeżeli zachodzą do tego przesłanki określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Jest to rozumowanie zdecydowanie błędne, ponieważ w samym kodeksie cywilnym wskazane jest wprost, iż przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Małoletnim może przecież być nie tylko kobieta, ale i mężczyzna. Znane są przypadki zawarcia związku małżeńskiego mimo braku zachowania wymogu osiągnięcia osiemnastu lat przez zarówno kobietę, jak i mężczyznę (np. na podstawie sfałszowanych dokumentów tożsamości). Jeżeli małoletnim, który zawarł małżeństwo jest mężczyzna, to uzyska przez to pełnoletność i nie utraci jej, jeżeli dojdzie do unieważnienia małżeństwa, czego właściwie żądać mogą jedynie małżonkowie (a nie np. ich rodzice).

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską oraz rozwodami.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *