egzekucja alimentów

*Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem związanym z egzekucją alimentów. Często zdarza się, że uzyskanie wyroku sądowego, czy nawet ugody sądowej w przedmiocie alimentów na rzecz dziecka wiele nie daje, jeśli rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz własnego dziecka nie chce czynić tego dobrowolnie (a bywa i tak). A dziecko przecież z dnia na dzień ma kolejne bieżące potrzeby. Dowiedz się więcej na temat: egzekucja alimentów.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

KLAUZULA WYKONALNOŚCI – w sądzie

W sprawach o alimenty jest o tyle łatwiej, że tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu i również w ten sposób doręcza tytuł wykonawczy wierzycielowi.

To samo dotyczy postępowania zabezpieczającego, w którym również można zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne na czas trwania postępowania sądowego.

Nie trzeba więc występować osobno o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w sprawie o alimenty.

Z praktycznego punktu widzenia warto w pozwie o alimenty wskazać od razu PESEL dziecka i rodzica, od którego żądamy alimentów, ponieważ sąd i tak będzie musiał zamieścić ten numer w klauzuli wykonalności.

EGZEKUCJA ALIMENTÓW – u komornika

Gdy wierzyciel otrzyma już tytuł wykonalności z sądu, to w przypadku braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez dłużnika pozostaje skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika, do którego to pisma należy dołączyć uzyskany z sądu tytuł wykonawczy.

Wierzyciel alimentacyjny nie musi ponosić kosztów związanych ze skierowaniem wniosku o egzekucję, w tym zakresie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Kosztami postępowania obarczony zostanie dłużnik.

UCHYLANIE SIĘ – czy czeka dłużnika odpowiedzialność karna?

Należy zwrócić uwagę, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 Kodeksu karnego przewidujący odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Istotne jest to, że obowiązek alimentacyjny może być określony co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo mediatorem.

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego kara jaka może zostać wymierzona osobie uchylającej się od obowiązku alimentacyjnego to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W przypadku, gdy sprawca czynu określonego w art. 209 § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wtedy grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw rodzinnych, w tym sprawami o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską oraz rozwodami.

W razie potrzeby udzielenia pomocy prawnej napisz do kancelarii. Wszelkie dane znajdziesz w zakładce kontakt.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

2 Thoughts on “EGZEKUCJA ALIMENTÓW”

  • Jeśli w momencie przyznania alimentów dziecko jest niepełnoletnie, a w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności ( dziecko będzie się uczyć jeszcze przez 3 lata) ojciec przestaje płacić alimenty, to czy można również starać się o klauzulę wykonalności?

    • Dzień dobry,

      dziękuję za zadanie pytania. Tak, można wystąpić o klauzulę wykonalności.
      Proszę poszukać, czy już nie dysponuje Pani orzeczeniem z nadaną klauzulą wykonalności (jeśli sprawa jest już zakończona).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.