odszkodowanie zadośćuczynienie sprawy karne

* Photo by Milad B. Fakurian on Unsplash

Często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadkach, będące ofiarami kradzieży i innych przestępstw nie wiedzą, że mogą domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym. Jest to środek kompensacyjny jaki wobec sprawcy przestępstwa może orzec sąd karny. Dowiedz się więcej na ten temat z wpisu na blogu kancelarii.

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz nasze e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

***

KTO MOŻE WNIEŚĆ WNIOSEK O OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Zgodnie z art. 49a pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wniosek należy złożyć w sądzie do postępowania sądowego toczącego się wobec oskarżonego.

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Także pokrzywdzonym może być niemająca osobowości prawnej instytucja państwo lub samorządowa oraz inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Te podmioty mogą więc złożyć wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

KIEDY SĄD ORZEKA NAWIĄZKĘ?

Sąd nie zawsze orzeknie obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie. Gdy w niektórych przypadkach okazuje się to znacznie utrudnione to przepisy kodeksu karnego przewidują inne rozwiązanie. W takim wypadku sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokość do 200 000 zł na rzecz pokrzywdzonego.

W razie śmierci pokrzywdzonego w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa sąd może orzec nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Gdy takich osób jest więcej, to nawiązkę sąd orzeka na rzecz każdej z nich.

CZY MOŻNA DOCHODZIĆ ROSZCZENIA TAKŻE W DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO?

Co do zasady osoby poszkodowane najczęściej dochodzą odszkodowania lub zadośćuczynienia w drodze postępowania cywilnego nie wiedząc o tym, że mogą zgłosić swoje roszczenie także w postępowaniu karnym. Zdarza się, że osoby te pozostają w błędnym przekonaniu, że złożenie wniosku w postępowaniu karnym zamyka drogę do wystąpienia o te roszczenia w postępowaniu cywilnym. To tak na szczęście nie działa.

Z przepisów kodeksu karnego jasno wynika, że orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki w postępowaniu karnym nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

***

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniach karnych. W razie potrzeby pomocy prawnej w sprawie karnej lub cywilnej zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią.

kontakt radca prawny kraków
Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego:

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *