znak towarowy stworzony w Canvie

CZY MOŻNA ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY STWORZONY W CANVIE?

Wielu blogerów od marketingu poleca Canvę – aplikację webową do tworzenia grafik. Czy można zarejestrować znak towarowy stworzony w Canvie? Śledź ten wpis i dowiedz się więcej.

czy można używać obrazków pobranych z internetu

CZY MOŻNA UŻYWAĆ OBRAZKÓW POBRANYCH Z INTERNETU W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI?

Wiele osób korzysta z obrazków pobranych z internetu w swojej działalności i nie wie jakie skutki prawne mogą się z tym wiązać. Na takie aspekty powinny zwracać uwagę osoby próbujące rozkręcić swój biznes w internecie. Dowiedz się więcej.

umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Osoba, której Urząd Patentowy RP przyznał prawo ochronne na znak towarowy lub która nabyła prawo ochronne na znak towarowy może używać znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski – co do zasady – w zakresie chronionych towarów lub usług. Wyjątkiem jest tu znak renomowany, ale temu wkrótce zostanie poświęcony osobny wpis. Może zostać także udzielona licencja.

zgłoszenie znaku towarowego

JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO?

Elementy niezbędne dla zgłoszenia oznaczenia w charakterze znaku towarowego w krajowym systemie ochrony. Dowiedz się więcej co zrobić, aby zacząć chronić swoją markę.

oznaczenie jako znak towarowy ochrona marki

OZNACZENIE JAKO ZNAK TOWAROWY

Oznaczenie używane m.in. przez przedsiębiorców w obrocie dla oznaczania swoich towarów lub usług może być chronione jako znak towarowy. We wpisie na blogu wyjaśniamy jakie są rodzaje znaków towarowych, które mogą być chronione prawem wyłącznym.

wprowadzenie w błąd

UPRP OSTRZEGA O FAŁSZYWYCH DECYZJACH O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

W ostatnich dniach wiele razy dochodziły do nas informacje o fałszywych decyzjach przesyłanych rzekomo przez Urząd Patentowy RP do różnych osób w Polsce. Dowiedz się więcej.