wprowadzenie w błąd

UPRP OSTRZEGA O FAŁSZYWYCH DECYZJACH O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

W ostatnich dniach wiele razy dochodziły do nas informacje o fałszywych decyzjach przesyłanych rzekomo przez Urząd Patentowy RP do różnych osób w Polsce. Dowiedz się więcej.