"Pani Mecenas to bardzo rzetelna, odpowiedzialna osoba, znakomity specjalista oraz doświadczony prawnik. Dokumentacja przygotowana przez nią jest dokładna z uwzględnieniem wszystkich zagadnień mających znaczenie dla sprawy."
Z opinii Klienta

RADCA PRAWNY - MARTA LAMPART

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r. i studia z zakresu administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2010 r. oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego organizowanego przez dawny Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007 r.), a także absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Prawo (2010-2016). W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2013 r. zdała egzamin zawodowy i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

Od 2013 r. nieprzerwanie jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a od 2016 r. zawodowym pełnomocnikiem ds. znaków towarowych przed EUIPO.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów prawniczych uczestnicząc w praktykach zawodowych w krakowskich sądach i kancelariach radców prawnych. Po ukończeniu studiów prawniczych pracując m.in. w spółce z branży IT, przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego oraz współpracując m.in. z kancelariami radców prawnych i adwokatów oraz stowarzyszeniem naukowym. Na rynku usług prawnych istnieje od 2007 r. 

W 2005 r. uzyskała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP za pracę studencką na temat wspólnotowego znaku towarowego. W latach 2010 – 2013 prowadziła szkolenia w Krakowie i Kielcach z zakresu komercjalizacji wynalazków i innowacyjnych technologii we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od początku działania kancelarii (2013) specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, w tym zobowiązań, spadkowego, prawa rodzinnego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz pozostałych dziedzin prawa. Od lipca 2015 r. do grudnia 2018 r. była także współpracownikiem Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych.

Jest autorką licznych publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej (Publikacje). Od 2009 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer S.A. tworząc glosy do orzeczeń sądów europejskich. W latach 2013-2014 współpracowała z dawnym wydawnictwem Lexis Nexis przygotowując wiele praktycznych wyjaśnień przepisów dotyczących polskiego i unijnego prawa własności przemysłowej oraz wzorów umów i pism z zakresu prawa własności intelektualnej.

Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym (certyfikat Toles Higher) i komunikatywnie językiem niemieckim. Prywatnie jest miłośniczką biegania, fotografowania, podróży, literatury sensacyjnej oraz sportów zimowych.

Prowadzi blog kancelarii. Kontakt: e-mail: mlampart@mlampart-kancelaria.pl telefon: +48 606 892 386.

W ramach kancelarii współpracuje z:

– innymi radcami prawnymi, adwokatami w ramach wspólnego świadczenia usług prawnych oraz zastępstw procesowych,

rzecznikami patentowymi w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej,

komornikami w sprawach postępowań egzekucyjnych,

biurem księgowym w zakresie pomocy w sprawach podatkowych.