Potrzebna jest porada prawna? 

Kancelaria świadczy usługi porad prawnych dla osób indywidualnych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Indywidualne doradztwo prawne jest często niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz podjęcia decyzji o dalszym rozwoju spraw. 

Kancelaria zapewnia zachowanie tajemnicy zawodowej, co jest podstawą zaufania Klienta i zachowania zasad etyki zawodowej radcy prawnego.