Potrzebna jest pomoc prawna w uzyskaniu lub utrzymaniu ochrony znaków towarowych? 

Od 30 listopada 2015 r. kancelaria rozszerzyła swoją działalność o sprawy z zakresu doradztwa prawnego oraz reprezentacji w zakresie uzyskiwania i utrzymania ochrony znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenia, sprzeciwy, unieważnienia). 

Od września 2016 r. mecenas Marta Lampart została wpisana na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych przed EUIPO, dlatego usługi kancelarii zostały rozszerzone także o doradztwo prawne i reprezentację przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intektualnej (EUIPO).