Nowe zadoscuczynienie 2021

*Photo by Sandy Millar on Unsplash 

W dniu 19 września 2021 r. wszedł w życie przepis Kodeksu cywilnego wprowadzający nowe zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego. To kolejny rodzaj zadośćuczynienia należnego najbliższym członkom rodziny przewidziany w Kodeksie cywilnym. Od lat obowiązują przepisy przewidujące możliwość żądania zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny w przypadku spełnienia określonych przesłanek. W dzisiejszym poście dowiesz się więcej o nowym zadośćuczynieniu. Zobacz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sąd przyznał takie zadośćuczynienie.

***

4 PYTANIA

O NOWE ZADOŚĆUCZYNIENIE

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST NOWE ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE?

Kodeks cywilny w art. 4462 wskazuje, że sąd może przyznać zadośćuczynienie pieniężne stanowiące odpowiednią sumę najbliższym członkom rodziny poszkodowanego. To do sądu należeć będzie uznanie, czy osoba występująca z roszczeniem będzie mogła zostać uznana za najbliższego członka rodziny poszkodowanego.

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH SĄD MOŻE PRZYZNAĆ TAKIE ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Nowe zadośćuczynienie sąd może przyznać w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.

CZY NOWE ZADOŚĆUCZYNIENIE OBEJMUJE TYLKO PRZYPADKI NA PRZYSZŁOŚĆ?

Nie. Ustawa wprowadzająca nowy przepis w życie przewiduje następujące rozwiązanie. Do zdarzeń, których skutek powstał przed wejściem w życie ustawy – 19 września 2021 r. – stosuje się nowy przepis Kodeksu cywilnego. Można dochodzić tego roszczenia, jeżeli nie jest ono przedawnione.

KTO MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY PRZEZ SĄD DO ZAPŁATY TAKIEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA?

Osobą zobowiązaną do zapłaty będzie osoba, która ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego. Musi to być jednak ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Ważne jest także, że musi wystąpić tutaj związek przyczynowy między zdarzeniem a takim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

***

Możliwość żądania takiego rodzaju zadośćuczynienia była różnie ujmowana przez orzecznictwo sądowe. Najczęściej w kontekście naruszenia więzi rodzinnej w sprawach z zakresu dóbr osobistych najbliższych członków rodziny poszkodowanego. Niektóre sądy widziały możliwość przyznania takiego zadośćuczynienia, a inne nie. Obecnie wprowadzenie nowego przepisu Kodeksu cywilnego daje podstawę prawną do przyznania zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny.

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa cywilnego:

***

Nie masz czasu przeczytać całego wpisu? Zobacz e-booki kancelarii, które możesz pobrać i przeczytać w wolnej chwili, w drodze do pracy, w drodze po dzieci, w podróży itp.

2 Thoughts on “NOWE ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY POSZKODOWANEGO 2021”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.