Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

UMOWA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Efekt pracy grafika, programisty, fotografa czy pisarza może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiając dzieło trzeba wiedzieć, że warto uregulować kwestie praw majątkowych autorskich do tego dzieła. Dowiedz się więcej.